Shuro Kasai


Shuro Kasai

I have been doing glass blowing with recycling materials in my own style.

 

click image to enlarge

Shuro Kasai, Light of Coffee Mill

Artist: Shuro Kasai
Title: "Light of Coffee Mill"
Dimensions: 50cm high
NFS

 

Shuro Kasai, Light of Beer Server

Artist: Shuro Kasai
Title: "Light of Beer Server"
? Dimensions: 64cm high
NFS

 

Shuro Kasai, Light of Piccolo

 

Artist: Shuro Kasai
Title: "Light of Piccolo"
Dimensions: 52.5cm high
NFS

 

Back to Exhibition Home Page


 

 

 


MIASA ARTISTS
Exhibition – Home

Asako Watanabe
Hiromi Kitahara
Keiichi Murata
Sachiko Matsubara
Shota Wakairo
Shuro Kasai
Suzuki Haruna
Tokio Oda